Kroky na ceste k vlastnému domu

Kroky na ceste k vlastnému domu

Mať vlastný dom je snom mnohých z nás. Asi nemusím zdôrazňovať, že táto cesta bude náročná a samozrejme si bude vyžadovať dôkladnú prípravu a plánovanie. Aké sú teda nevyhnutné kroky na ceste k vlastnému domu?

Vízia domu

Váš dom by mal odrážať vašu osobnosť a rovnako tak aj životný štýl, ktorý preferujete. Chcete bungalov alebo dom s viacerými podlažiami? Koľko izieb a aké veľké by mali byť? Aký typ kuchyne preferujete? Tieto a podobné otázky vám pomôžu vytvoriť predstavu o vašom budúcom dome.

Výber pozemku

Zodpovedný výber pozemku je rozhodujúcim krokom. Zohľadnite najmä lokalitu, veľkosť pozemku, prístupovú cestu, orientáciu na svetové strany, dostupnosť inžinierskych sieti. Avšak, nezabudnite si všimnúť susedov, občiansku vybavenosť, dopravnú dostupnosť.

Finančné zabezpečenie

Zabezpečte potrebné financie a urobte si jasný prehľad o svojich možnostiach. Zároveň je dobré mať finančnú rezervu oproti predpokladanému rozpočtu. Tým pádom vás nezaskočia nepredvídané náklady navyše.

Odborníci na vašej strane

Vyberte si skúseného architekta a spoľahlivú a overenú stavebnú firmu. Takisto zohľadnite skúsenosti iných ľudi a získajte odporúčania, aby ste mali istotu o kvalite a profesionalite odborníkov, ktorí budú stavbu realizovať. Zodpovedný prístup pri ich výbere vám v budúcnosti môže ušetriť veľa času, peňazí a nervov.

Príprava dokumentov a povolení

Predovšetkým zabezpečte všetky potrebné dokumenty, rozhodnutia, posudky a samozrejme stavebné povolenie od príslušného stavebného úradu.

Stavba a sledovanie procesu

Stavba vášho domu začína. Udržujte pravidelný kontakt so stavebnou firmou a sledujte priebeh výstavby, aby ste mohli kontrolovať každý aspekt vášho projektu. Rovnako tak je dôležitá pravidelná komunikácia medzi všetkými ostatnými účastíkmi stavby počas celej doby realizácie stavby.

Kolaudácia

Finálnou fázou výstavby je kolaudácia, ktorá overí a potvrdí, že stavba spĺňa všetky technické, právne, bezpečnostné a iné požiadavky na jej užívanie. Po úspešnej kolaudácií môžete začať v dome oficiálne bývať.

Ostáva len dom zariadiť, nasťahovať sa a vytvoriť z domu DOMOV.

V tomto článku sme si v krátkosti predstavili základné a zároveň nevyhnutné kroky na ceste k vlastnému domu, ak sa rozhodnete pre jeho výstavbu.

Bývanie v rodinnom dome je zásadným rozhodnutím, ktoré musíte dôkladne zvážiť a premyslieť. Avšak, s dobrou prípravou, s dostatočnými informáciami a výberom správnych odborníkov, môže byť tento náročný proces hladký a bezproblémový.

Zdieľať

Facebook
LinkedIn