Výber pozemku pre stavbu domu

Výber pozemku pre stavbu domu

Výber pozemku pre stavbu rodinného domu je dôležitým krokom, ktorý ovplyvní nielen vzhľad a funkčnosť vášho budúceho bývania, ale aj jeho cenu a náklady na prevádzku. Ako si teda vybrať ten správny pozemok, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám a predstavám? V tomto článku vám ponúkam niekoľko tipov, na čo sa zamerať pri výbere pozemku pre stavbu rodinného domu.

Lokalita

Jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere pozemku je jeho poloha. Zamyslite sa, akú máte obľúbenú lokalitu, či chcete bývať v meste, na predmestí alebo na vidieku. Zistite dostupnosť služieb, obchodov, škôl, zdravotníckych zariadení, verejnej dopravy a iných zariadení, ktoré potrebujete. Tiež si overte, aké sú plány rozvoja danej oblasti. Neplánujú sa v blízkosti stavby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu vášho bývania, napríklad diaľnice, priemyselné zóny, skládky, vysoké budovy a podobne? Zistite si tiež, aké je zloženie obyvateľov v danej lokalite. Aké sú ceny nehnuteľností, dane, poplatky. Lokalita má významný vplyv na hodnotu vášho domu, takže si ju dobre premyslite.


Veľkosť a tvar

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje výber pozemku, je jeho veľkosť a tvar. Zvážte, akú veľkú plochu potrebujete pre váš dom a záhradu, aký typ domu chcete stavať, aký je váš rozpočet a aké sú vaše plány do budúcnosti. Veľkosť pozemku by mala byť dostatočná pre váš projekt, ale zároveň by ste nemali platiť za zbytočný priestor, ktorý nevyužijete. Tvar pozemku by mal byť vhodný pre váš návrh domu, aby ste využili čo najviac slnečného svetla, výhľadu a orientácie. Tiež si skontrolujte ohraničenie pozemku, či budete mať dostatok súkromia a bezpečnosti, či nie je pozemok príliš strmý, bažinatý, skalnatý alebo inak problematický.

Inžinierske siete

Pred kúpou pozemku zistite dostupnosť inžinierských sieti. Ide najmä o elektrinu, plyn, vodu, kanalizáciu, telekomunikácie a odpadové hospodárstvo. Ak nie sú tieto siete k dispozícii, preverte aké náklady a čas budú potrebný na ich zabezpečenie a či sa vám to oplatí. Tiež si overte, či nie sú na pozemku alebo v jeho blízkosti nejaké prekážky, ktoré by mohli brániť pripojeniu sietí, napríklad vedenia, potrubia, studne, stromy a podobne.

Prístup k pozemku

Ďalšou nevyhnutnou skutočnosťou, ktorú by ste si mali preveriť pri kúpe pozemku, je či má daný pozemok prístupovú cestu. Kto ju vlastní, v akom je stave. Prístupová cesta k pozemku je jednou z podmienok získania stavebného povolenia.

Právne a administratívne aspekty

Pred podpisom zmluvy o kúpe pozemku si dôkladne preverte jeho právny stav. Zistite si, či je vlastníctvo pozemku jasné a bez záväzkov a či je pozemok zapísaný v katastri nehnuteľností. Overte si, či sa jedná o pozemok vhodný na výstavbu rodinného domu a či sú splnené všetky podmienky a povinnosti voči úradom a inštitúciám. Rovnako overte prítomnosť ochranných pásiem, pamiatok alebo prírodných rezervácií na alebo v blízkosti pozemku. Uisťujte sa, že pozemok nie je zaťažený právami tretích osôb, ako napríklad nájomnými zmluvami, záložnými právami a podobne.

Výber pozemku pre stavbu rodinného domu je zložitý proces, ktorý si bude vyžadovať dôkladný prieskum a porovnanie rôznych možností. Mali by ste brať do úvahy, okrem vyššie uvedených faktorov, tiež vaše osobné preferencie a očakávania. Odporúčam vám pri tomto rozhodovaní využiť služby odborníkov – právnikov, architektov, geodetov alebo realitných maklérov.

https://agnesajanokova.sk/kontakt/

Zdieľať

Facebook
LinkedIn