Ako bezpečne prenajať byt?

V rámci svojej prefesie realitnej maklérky často čelím otázkam zo strany prenajímateľov bytov na tému ako bezpečne prenajať byt? Ako sa vyhnúť možným problémom s nájomníkom a zabezpečiť, aby prenájom priniesol majiteľovi pasívny príjem namiesto starostí? Tak, ako v každej inej oblasti života, aj pri prenájme je lepšie problémom predchádzať, než ich následne riešiť. Prevenciu pri prenájme bytu môžeme rozdeliť do niekoľkých etáp:

Zodpovedný výber nájomníka:

 • získajte čo najviac informácií o potenciálnom nájomcovi
 • skontrolujte jeho záznamy na stránkach sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne a finančnej správy
 • preverte jeho meno v centrálnom registri exekúcii
 • skúmajte jeho profil na sociálnych sieťach
 • vyžiadajte si referencie od predchádzajúceho prenajímateľa
 • v neformálnom rozhovore získajte informácie o jeho charaktere a postojoch

Kvalitná nájomná zmluva:

 • zabezpečte kvalitnú písomnú nájomnú zmluvu
 • stanovte jasné podmienky prenájmu, vrátane doby prenájmu a dôvodov výpovede
 • pozorne porovnajte možnosti poskytované Zákonom o krátkodobom nájme bytu s Občianskym zákonníkom

Priebežná kontrola dodržiavania podmienok:

 • pravidelne kontrolujte včasné platby nájomného a v prípade omeškania žiadajte vysvetlenie
 • priebežne kontrolujte stav bytu po predchádzajúcej dohode s nájomníkom
 • udržiavajte korektný vzťah a otvorenú komunikáciu s nájomcom

Ako bezpečne prenajať byt? Prenájom bytu, ako každá iná ľudská činnosť, v sebe nesie určité riziko. Prenajímateľ však môže, najmä svojím zodpovedným prístupom k výberu nájomníka, kvalitne vypracovanou nájomnou zmluvou a následnou kontrolou plnenia povinnosti zo strany nájomcu, toto riziko výrazne znížiť.

Takže prenajať byt, či neprenajať? To je otázka? Odpoveď na ňu si už musí dať každý prenajímateľ bytu sám. Zabezpečiť všetky vyššie spomínané činnosti, však už nemusí sám. Ideálne je zveriť ich do rúk odborníkov – realitných maklérov, právnikov, správcovských spoločností a podobne, ktorí sú v danej problematike zorientovaní a skúsení.

Ak máte k tejto téme otázky, neváhajte ma kontaktovať. https://agnesajanokova.sk/kontakt/

Zdieľať

Facebook
LinkedIn