Zmena údajov na liste vlastníctva

Zmena údajov na liste vlastníctva

O zmenu údajov na liste vlastníctva musí vlastník nehnuteľnosti písomne požiadať. Kataster nehnuteľností ju nevykonáva automaticky.

PRÍBEH Z BEŽNEJ PRAXE REALITNÉHO MAKLÉRA.

Dostala som emailom ponuku od klienta na sprostredkovanie predaja jeho domu. Priložil k nej aj jeho opis, ktorý ukončil konštatovaním, že na nehnuteľnosti nie sú žiadne ťarchy.

V rámci svojich zaužívaných postupov som si stiahla aktuálny výpis listu vlastníctva zo stránky katastra nehnuteľnosti. A čakalo ma prekvapenie. List vlastníctva obsahoval vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti v prospech jeho mamy.

Klient sa veľmi čudoval, ako je to možné, veď jeho mama zomrela už pred niekoľkými rokmi. Bol veľmi prekvapený, keď som ho informovala, že o výmaz vecného bremena na liste vlastníctva musí v tomto prípade, ako vlastník nehnuteľnosti, písomne požiadať príslušný okresný úrad – katastrálny odbor. Súčasťou žiadosti musia byť doklady preukazujúce jeho zánik.

Divil sa, že  to kataster nehnuteľností nerobí automaticky.

Ako sa neskôr pri obhliadke domu ukázalo, nebol to jediný neaktuálny údaj na liste vlastníctva. Chyba bola aj v súpisnom čísle stavby, keďže v obci došlo k pomenovaniu ulíc a následne aj k zmene súpisných čísel. Aj o túto zmenu mal vlastník nehnuteľnosti katastrálny úrad písomne požiadať.

Čo z toho vyplýva?

PAMÄTAJTE!

List vlastníctva znamená pre nehnuteľnosť asi to, čo pre človeka rodný list.

Obsahuje mnohé potrebné informácie o danej nehnuteľnosti, ako je napríklad parcelné číslo,  druh pozemku, druh stavby,  výmera, jej umiestnenie, súpisné číslo stavby, údaje o vlastníkovi alebo vlastníkoch, spôsob jej nadobudnutia, ťarchy, resp. vecné bremená a ďalšie.

Zmenu údajov na liste vlastníctva nevykonáva kataster nehnuteľností automaticky, musí o ňu vlastník, resp. oprávnená osoba písomne požiadať.

Bližšie informácie ako to urobiť nájdete na internete alebo Vám určite poradí aj Váš realitný maklér.

Kladiete si asi otázku na čo je potrebné mať na list vlastníctva aktuálne informácie?

Ich nesprávnosť Vám môže v prípade predaja nehnuteľnosti značne skomplikovať život. V našom príbehu, by nevymazanie vecného bremena práva dožitia znamenalo veľký problém pri jej predaji. Napríklad v prípade financovania kúpy formou hypotekárneho úveru, by banka na takto zaťaženú nehnuteľnosť úver neposkytla.

Niekedy si myslíme, že keď žijeme v 21. storočí, v dobe automatizácie a digitalizácie, tak sa zmeny údajov v rámci štátnej správy dejú automaticky.

Niektoré áno, ale zďaleka nie všetky.

Práve preto som sa rozhodla Vám trochu zjednodušene, aj tieto „samozrejmé“ veci, týkajúce sa aktualizácie údajov na liste vlastníctva k nehnuteľnosti, pripomenúť.

Ak potrebujete poradiť, kontaktujte ma: https://agnesajanokova.sk/kontakt/

Zdieľať

Facebook
LinkedIn