Vojtech Š.

„Veľké poďakovanie maklérke pani Janokovej za výborné poradenstvo a spoluprácu pri prenájme nebytových priestorov.“